Közel nulla energiaigényű épületek

„2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén, az épületnek meg kell felelnie a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjének”
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról, 6. § (2/a) bekezdés.

Mit is jelent ez?

Az említett rendelet több követelményt támaszt a tervezett épületekkel szemben, melyekkel biztosítható az alacsony vagy akár zéró energiaigény. A rendelet nem ad meg kötelezően alkalmazni szükséges energetikai rendszereket (napelem, hőszivattyú, napkollektor, stb.), hanem csak az alkalmazandó számítási módszert és a kapott eredmények maximum vagy éppen minimum értékeit határozza meg. Az előírt értékek betartásával biztosítható, hogy „közel” nulla energiaigényű épület valósuljon meg.