Projekt menedzsment

Projekt menedzsment

A projekt átfogó irányítása érdekében olyan irányító testületet hozunk létre, amely félévenként legalább egyszer ülésezik. A testület fő feladata:

  • a tervezett és végrehajtott tevékenységek áttekintése
  • részletes tervek készítése a következő félévben végzett tevékenységekről
  • a felelős személy kiválasztása az egyes feladatok ellátásához

Mindkét fél 2 embert delegál: 1 projektmenedzser és 1 szakmai megvalósító, akiket a teljes megvalósítás során (24 hónap) alkalmaznak majd, és bérköltségük az általuk végzett munkaidő alapján kerül meghatározásra.

A projektmenedzser fő feladatai: kapcsolattartás a hatóságokkal, pénzügyi és szakmai jelentések készítése, dokumentálás a projekt előrehaladásáról, szerződés módosítása stb.

A szakmai megvalósító fő feladata: kapcsolattartás a hatóságokkal, a projekt végrehajtásának felügyelete, szakmai tanácsadás szükség esetén.

Ők felelősek a megvalósításért, és fő feladatuk a projekt és a dolgozók felügyelete.