Budovanie inštitucionálnych kapacít

Budovanie inštitucionálnych kapacít

Táto činnosť je zameraná na hodnotenie akčného plánu. Vzdelávacie materiály šírime v základných školách (biela tabuľka), pre miestnu verejnosť (Facebook a články na viacerých webových stránkach), pre verejné inštitúcie (USB kľúče) a odborníkov (výtlačkami a tréningmi s akreditáciou z komory, ktoré sú užitočné pre inžinierov, pretože po účasti získavajú body).