Očakávané výsledky

Očakávané výsledky

Vďaka osobitným opatreniam sme v oblasti energetiky zvýšili úroveň cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi a ľuďmi.
V rámci projektu vyvíjame produkty a služby pre účely odbornej práce a reklamy.

V rámci činnosti porovnávania, hodnotenia a vypracúvania sme porovnali dva národné predpisy NZEB, vytvorili sme spoločný transnacionálny akčný plán a vzdelávacie materiály (SK a HU). Poskytujeme pomoc, aby boli investície v budúcnosti nákladovo efektívne a aby sa subjekty štátneho sektoru mohli oboznámiť so svojimi možnosťami, a realizovali inovačné projekty.

V rámci Pilotných projektov – NZEB + EMMA pri výkone činnosti pripravujeme 2 plány: 1 na existujúcu verejnú budovu (škola, SK), a druhú na novú budovu (HU). Vybrali sme si budovy, a pripravili sme projektovú dokumentáciu na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB), založené na holistickom prístupe – tepelné kritériá, ochrana pred bleskom, kritériá vykurovania a chladenia, hospodárenie s vodou, využívanie dažďovej vody. Plány sme rozšírili o elektronickú mobilitu (elektronická mobilita manažment, EMMA).

Počas činnosti zameranej na budovanie inštitucionálnych kapacít pripravíme 20 prezentácií pre školy (10 HU + 10 SK), spustíme a budeme udržovať facebookovú kampaň pre verejnosť (100 pracovných miest), pre verejné inštitúcie pripravíme USB kľúče (10-10), pre odborníkov pripravíme tlačené materiály (40 strán) a zorganizujeme vzdelávací program (3 x 4 vyučovacie hodiny) min. pre 10 odborníkov v rámci jedného vzdelávacieho programu a založíme 1 informačné miesto.

Dôležitejšie výsledky projektu sú v súlade s týmito ukazovateľmi:

  • O411: Rozvoj 5 cezhraničných produktov a služieb, ako je uvedené nižšie: 2 plány, 1 vzdelávací materiál, 1 akčný plán, 1 časopis
  • O413: 10 cezhraničných podujatí, ako je uvedené nižšie: 6 vzdelávaní, 2 tlačové konferencie, 2 konferencie
  • PS03: 2 vypracované dokumenty, ako je uvedené nižšie: 1 akčný plán, 1 vzdelávací materiál
  • PS06: 3 nové pracovné miesta v Maďarsku
  • PS12: 8 odborných podujatí: 2 konferencie, 6 tréningov
  • PS15: 113 cezhraničných tematických článkov, publikácií v médiách: 5 článkov, 8 časopisov, 100 facebookových postov