Partnerstvo

Partnerstvo

Vedúcim partnerom projektu je Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. [Energetická agentúra, verejnoprospešná nezisková s.r.o.], ktorá bola založená pre účely rozšírenia obnoviteľných zdrojov energie, podpory „čistých technológií“ šetrných k životnému prostrediu, na využívanie a rozvoj výsledkov výskumu a vývoja najnovších súvisiacich prírodovedeckých, technických, sociálnych a humánnych poznatkov a vytvárania a koordinácie cezhraničných vzťahov, spoluprác, projektov.