Pilotné projekty – NZEB + EMMA

Pilotné projekty – NZEB + EMMA

V rámci pokusných projektov sme si vybrali budovy, a pripravili sme projektovú dokumentáciu na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB), založenú na holistickom prístupe – tepelné kritériá, ochrana pred bleskom, kritériá vykurovania a chladenia, hospodárenie s vodou, využívanie dažďovej vody. Plány budú rozšírené o elektronickú mobilitu (elektronická mobilita manažment, EMMA). Prezentácia, energetický audit a rozpočet – optimalizácia oboch vyššie uvedených projektov. Môžeme to použiť ako prezentáciu vzdelávacích materiálov.