Komunikačná činnosť

Komunikačná činnosť

Komunikácia je dôležitým prvkom projektu. Cieľom je, aby sme zasiahli verejnosť, odborníkov, verejné inštitúcie a cezhraničné organizácie. Hlavným odkazom a cieľom je oboznámenie sa so zdrojmi energie, prehĺbenia znalostí a zachovanie trvalo udržateľného rozvoja rozširovaním širokej škály informácií. V záujme dosiahnutia týchto cieľov používame aj viacero fórov: webová stránka, konferencie, médiá, a vlastný časopis. Počas realizácie komunikácia zahŕňa mnoho aspektov, napríklad tlačové konferencie, webovú stránku, plagát, pamätnú tabuľu, rôzne propagačné materiály, ako je uvedené nižšie:

  • 2 tlačové konferencie (1 HU a 1 SK)
  • 2 verejné udalosti, týkajúce sa projektu (1 HU a 1 SK)
  • 1 webová stránka (HU)
  • 2 plagáty (1 HU a 1 SK)
  • 2 postery (1 HU a 1 SK)
  • 2 propagačné materiály (1 HU a 1 SK)
  • 5 článkov v médiách (4 HU a 1 SK)
  • 1 facebookovú kampaň s bannermi (HU – 70 príspevkov)
  • propagačný časopis (HU – 8-krát počas realizácie projektu so SK prekladom na webovej stránke SIEA)