Hlavná stránka

Hlavná stránka

Celkovo:

Ako bolo uvedené v Smernici EK č. 31 z roku 2010 “o energetickej hospodárnosti budov”,verejné budovy postavené po 31.12.2018 a všetky nové budovy postavené po 31.12.2020 musia spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Slovensko a Maďarsko majú veľmi podobné problémy ako aj výzvy týkajúce sa energetickej politiky a trhu s nehnuteľnosťami,takže môžeme hovoriť o spoločných výzvach pri napĺňaní tejto povinnej smernice.Napriek tomu neexistuje signifikantná medzinárodná spolupráca v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie,ako aj v oblasti e-mobility a to nielen vo verejnom sektore ale ani v súkromnej sfére a medzi ľuďmi vo všeobecnosti.

Vytvoríme 1 spoločný akčný plán, ktorý bude k dispozícii pre kľúčových tvorcov rozhodnutí v oboch krajinách. Na tomto základe vytvoríme vzdelávací materiál.Rovnako vytvoríme dva vykonávacie stavebné projekty–jeden pre novú budovu a jeden pre hĺbkovú obnovu budovy.Pretože považujeme zdieľanie informácií za veľmi dôležitý prvok, pripravíme kampaň s viacerými nosnými bodmi.Vytvoríme kampaň na sociálnej Facebook, implementujeme web stránku a vytvoríme informačné miesto(pracovisko). Plánujeme našou komunikáciou dôsledne pokryť inštitúcie ako aj verejnosť predovšetkým pokrytím škôl(10-10),verejných inštitúcií (10-10) ako aj profesionálnym vzdelávaním(6) a vydávaním vlastného printového média–časopisu(8).

Aby dosiahli zásah verejných inštitúcií ako aj obyvateľov krajiny a šírenie informácií o význame a dôležitosti energetickej efektívnosti.

Partneri plánujú rozširovať svoje kompetencie a zručnosti využitím skúseností z partnerskej krajiny a výmenou skúseností vytvoriť informačný obsah, ktorý sa bude efektívne zdieľať v pohraničnej oblasti.Zároveň platí, že tieto spoločne zdieľané kompetencie môžu byť efektívne využívané na dennej báze a napĺňať povinné požiadavky platné v období.Medzinárodný prvok tohto projektu zaručuje jeho vyššiu viditeľnosť, ktorá je v oblasti energetickej efektívnosti mimoriadne žiadúca.